Priatelia a kolegovia s ktorými som spolupracoval v oblasti marketingu:

peter čelko namaximum facebook marketing

,,Jaroslav Dodok je skvelý marketér. Spolupracovali sme na viacerých projektoch a dokázal z minima peňazí vyžmýkať maximum. Nie nadarmo sa hrdí novým pojmom gorila marketing – je v ňom proste dobrý,“ Peter Čelko, Radí malým a stredným podnikateľom ako osloviť čo najviac potenciálnych klientov prostredníctvom tvorby a šírenia kvalitného obsahu. Zakladateľ www.namaximum.eu

alzbeta jassova

,,Hoci si veľa vecí vieme spraviť sami, investovať na začiatku do odborníka a jeho skúseností bolo v konečnom dôsledku oveľa výhodnejšie.  Potrebovali sme nastaviť stratégiu, naštartovať systém a určiť si akým spôsobom chceme komunikovať so zákazníkmi. Vďaka tejto skúsenosti to teraz zvládame sami a celkom úspešne,“ Alžbeta Jaššová, vedúca marketingu a obchodu Flowii.com. 

Priatelia a kolegovia s ktorými som spolupracoval v oblasti práce s mládežou:

jarmila žíža žišková handlová dom kultúry

,,Ak ma niektorý mladý človek v ostatnom období priviedol do úžasu, tak si to Ty. Som šťastná, že si si vysníval, že budeš mladým, starším i zrelým. Že budeš otvárať nové brány do poznania a konania. Tvoje školiace schopnosti nielenže obohacujú o nové poznatky, ale ľudí posúvajú po ich cestách ďalej, vzbudzujú túžbu niečo nové robiť, skúšať a uplatniť v praxi,“ Jarmila Žišková, školiteľka neformálneho vzdelávania a riaditeľka Domu kultúry Handlová.

tomáš pešek plusko youth watch iuventa markercs

„Veľmi pekný a zrozumiteľný prejav, dobré interakcie s publikom, jasná štruktúra, ktorá dáva účastníkom zmysel. Veľa príkladov z vlastnej praxe a schopnosť reagovať na podnety a otázky. A veľa inšpirácie ktoré som si z dvoch workshopov, kde som Jara zažil zobral aj ja.Len ho nenechajte písať veľa na flipcharty, tam má ešte rezervy,“ Tomáš Pešek, lektor a školiteľ, ktorý sa venuje zážitkovej pedagogike na Prázdninovej škole Lipnice a v organizácii PLUSKO.

Priatelia a kolegovia s ktorými som spolupracoval v médiách:

kveta fajčíková denník sme

,,Vďaka komunikácii a vyjadreniam p. Dodoka k rôznym  aktuálnym témam nielen z oblasti študentskeho života sa na na serveri bystrica.sme.sk a tiež v regionálnych printoch darilo vytvoriť komplexný a ucelený pohľad na mnohé polemické témy,“ Kveta Fajčíková, Denník SME

ladislav eliáš rtvs radio regina

,,Poznám málo ľudí v jeho veku, ktorí by vedeli reagovať spontánne, k veci a zároveň aj s nápadmi na riešenie. Bol párkrát mojim hosťom v Slovenskom rozhlase, je dobrým motivátorom pre mladých ľudí, dokáže dať recept ako byť úspešným. Jaroslav Dodok je podľa môjho názoru vhodný do vedenia tímov,“ Ladislav Eliáš, redaktor Rádia Regina – RTVS.

Pracovný posudok a potvrdenie o realizácie akreditovaného vzdelávacieho programu:

Ing. Ľubomíra Véberová, manažérka projektu KomPrax

potvrdenie o akreditácii

pracovný posudok Iuventa

Spätná väzba od člena tímu, ktorý som 2 roky viedol ako predseda:

matus fenak,,Nuž ja si v prvom rade cením to, že si neskutočný motivátor. To je pre mňa veľmi dôležité a veľmi podstatné.  Nie je to ľahké a nedokáže to veľa ľudí. Ďalej si vážim, že stále sa chceš niečo nové učiť. Chceš meniť svoje prostredie. Mne si veľa dal a veľa ma naučil. Hlavne, že život treba brať s nadhľadom a treba sa pokúšať o svoj osobnostný rozvoj. Pretože budúcnosť držím vo vlastných rukách,“ Matúš Feňák, člen Rady študentov mesta Banská Bystrica.

Hodnotenia a referencie účastníkov mojich školení:

„Mala som možnosť zúčastniť sa školenia o Online marketingu. Školenie bolo pre mňa až nad očakávania podnetné a veľmi inšpiratívne. Bolo cítiť, že Jaroslav Dodok, napriek svojmu veku, je skúsený lektor a v danej téme nazbieral veľa skúseností. Je veľmi príjemné pracovať s človekom, ktorého práca naozaj baví a dokáže vzbudiť záujem aj u ostatných. “ Jana Juhásová, doktorandka na PRIF Univerzity Komenského v Bratislave.

,,Na školení ma prekvapila metodická vyzretosť lektora,“ doc. RNDr. Eva Mičietová , CSc., vedúca katedry na PRIF Univerzity Komenského v Bratislave, účastníčka školenia Online marketing a sociálne siete.

,,Ako HR manažér som už dlhšiu dobu nezažila tak interaktívne školenie, väčšinou majú školitelia tendenciu rozprávať a málo počúvajú. U Vás to bolo úplne vyvážené,“ Mária Sesztáková, HR manager SOS electronic s.r.o., účastníčka školenia Facebook a Linkedin marketing.

lucia ptacnikova,,Poháňať mladých ľudí vpred a otvárať im dvere do sveta možností tak, ako Jarko, nedokáže každý. Zábavnou a hravou formou človeka motivuje k napĺňaniu cieľov a rozvíja u neho schopnosť sebarealizácie. Sama som sa zúčastnila školení, ktoré viedol práve Jaroslav Dodok. Zaujal ma komunikačnými schopnosťami, ktoré má osvojené na výbornú, ľudským a priateľským prístupom a najmä prehľadom v aktuálnych témach. Svojimi sviežimi nápadmi, ktoré bojujú proti konzumnému spôsobu života si získal moju priazeň a podporu. Preto dúfam, že v budúcnosti budem mať možnosť opäť sa zúčastniť školení pripravovaných týmto skvelým človekom,“ Lucia Ptáčniková, predsedkyňa žiackej školskej rady na Pedagogickej a sociálnej akadémii Lučenec.

simona ceckova,,Do školení dával vždy nie len školiteľa ale celého seba a to sa odzrkadlilo aj na jeho práci. Je vidno, že to nemá len naštudované ale že tým žije. Jeho školenia mi dali odvahu byť sama sebou, naučil ma ako dosiahnuť svoj cieľ a významne som si posilnila komunikačné zručnosti i projektový manažment. A najlepšie je, že školením to neskončilo. Stále mi dáva mnoho rád a možnosti ďalej sa rozvíjať.“ Simona Čečková 19r., účastníčka školení KomPrax, Nemožno nekomunikovať, Projektový manažment v kocke.

khkh,,Je perfektným facilitátorom, projektovým manažérom, no v prvom rade Človekom s veľkým Č, ktorý mi ukázal, že šťastie si budeme naplno užívať až v tedy, keď urobíme šťastnými ľudí okolo seba. Vďaka nemu som sa rozhodla stať aktívnou členkou Mládežníckeho parlamentu mesta B./Bebravou. Stačí s ním stráviť 3 dni a jeho kreativita v spojení s chuťou riskovať vás vyhecuje nepresedieť opäť celý večer na gauči s fňukaním: „veď to sa nedá“, ale reálne sa pustíte do plnenia svojich snov.“ Katarína Hrušková 16r., účastníčka školenia KomPrax.

,,Ešte som nikdy nebol na takom dobrom školení ako bolo toto a to ich mám už pár za sebou.“ Gregor Gajdoš, 17r., účastník školenia TEAM – Spolu dosiahneme viac.

,,Ďakujem, že niekto vo mňa verí – že to dám. Som rozhodnutá konečne začať.  Splniť si všetko. Dodal si mi energiu a sebadôveru. Už sa viac nebudem podcenovať!“ Anna, 22r., účastníčka školenia o kariérnom poradenstve.

,,Ja som neverila, že po nejakom kompraxe môžem byť taká šťastná! Fakt, ďakujeme krásne,“ Ema, 16r., účastníčka školenia Kompetencie pre prax.

,,Si jediný školiteľ pri ktorom som ani chvíľu nenudil,“ Matej 17r., účastník školenia Nemožno nekomunikovať.

,,Čakala som, že o tíme a práci v ňom viem všetko. Ale veľa vecí ma skutočne zaskočilo. A teraz vznikajú v mojej hlave také plány, čo nové urobiť na mojich stretnutiach a ako náš tím zdokonaliť. Mám chuť byť úplne na každom školení, ktoré sa bude konať,“ Magdaléna 17 r., účastníčka školenia TEAM – Spolu dosiahneme viac.

referencie školenie zsr

Účastníci školenia Start up your ŽŠR (pre žiacke školské rady).

Referencie od spoluškoliteľov: 

jarmila lipkova,,Jaroslav Dodok, meno, ktoré poznajú aktívni mladí ľudia, pracovníci s mládežou, politici, podnikatelia, zástupcovia médií, … Skrýva sa za ním ambiciózny mladý človek. Využil každú príležitosť vzdelávať sa rôznymi formami. V súčasnosti svoje vedomosti a skúsenosti zhodnocuje aj ako školiteľ. Je zdatným rétorom, vie zostaviť vhodný program, zvoliť správny metodický prístup či pracovať s rôznymi skupinami. Pre to všetko sa účastníci na jeho školeniach cítia „ako doma“. Mgr. Jarmila Lipková, zástupkyňa riaditeľky CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica

jaro cervinka,,Jarko je človek, ktorého poznám z viacerých oblastí.  Keď spolu školíme vie naozaj veľmi rýchlo reagovať na skupinu/jednotlivca a ihneď hľadá spôsoby ako ich čo najviac posunúť vpred.“ Jaroslav Červinka, školiteľ Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.

Referencie od kolegov a známych:

magda bernatova,,Jaroslava poznám, myslím, od jeho trinástich rokov, keď bol členom Mládežníckeho parlamentu v Banskej Bystrici ako najmladší člen – deviatak.  Založil Radu študentov mesta Banská Bystrica ako poradný orgán primátora mesta a už 2 roky ju aktívne vedie.Stal sa lektorom Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže a temer každý víkend školí ďalších mladých ľudí zručnostiam v oblasti tvorby a realizácie projektov, komunikácie a tímovej práce. Jeho výsledky sú okamžite viditeľné. Nekoná nikdy sám. Zapája ďalších, motivuje, ide príkladom. Rovesníci ho rešpektujú, ale aj dospelí – poslanci, politici, podnikatelia. Jaro patrí medzi ľudí, s ktorými budem vždy rada spolupracovať,“ Magda Bernátová, školiteľka a facilitátorka MB Consulting.

katarina harsanyiova,,Cieľavedomý mladý muž, ktorý napriek svojmu veku má bohaté praktické skúsenosti v práci s mladými a pre mladých. Kreatívne využíva jedinečnú možnosť svojim rovesníkom ukázať nový pohľad na to, čo je okolo nich, čo a ako môžu zmeniť a ovplyvniť a popritom rásť, vzdelávať sa a rozvíjať svoju osobnosť, svoje schopnosti a zručnosti. Mladí v miestach, kde pôsobí, sú motivovaní aktívne priložiť ruku k dielu,“ Katarína Haršányiová, Referát detí a mládeže, Mestský úrad v Trnave.

sisa3,,Jaroslav Dodok je jeden z mála účastníkov národného projektu KomPrax, ktorý je vzorom pozitívneho využitia a znásobenia kompetencií, ktoré získal. Mala som možnosť s ním školiť kratšie moduly, alebo ho mať v tíme na medzinárodnom projekte. Jeho líderské a vysoké komunikačné schopnosti ho prirodzene posúvajú na líderské pozície v tíme. Oceňujem na ňom cit pre diplomaciu, príjemné vystupovanie, nekonfliktnosť a vynikajúce komunikačné zručnosti. Široké znalosti v práci s médiami podporujú šírenie jeho vyzretých hodnôt medzi mladými ľuďmi.

Ako školiteľ pôsobí veľmi pokojným a zrozumiteľným prejavom, ktorý silno podporuje svojimi vedomosťami. Zodpovednosťou by často mohol ísť príkladom. Vždy má prehľad o smerovaní školiacich aktivít a vie zabezpečiť plynulý priebeh školiaceho procesu a podporiť ho vhodne zvolenými aktivitami. Je veľmi flexibilný, vynikajúco pracuje s prispôsobovaním sa potrebám skupiny a ich učiaceho sa procesu. 

Aj napriek veľmi nízkemu veku by som ho rada zaradila na základe jeho prejavu, vedomostiam, zručnostiam a postojom k vynikajúcim školiteľom neformálneho vzdelávania,“ Ing. Silvia Štefániková, regionálny odborný riešiteľ IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže a školiteľ neformálneho vzdelávania.

jaroslav dodok marketing školenieRád sa zoznámim aj s vami:

Objavte svoj potenciál a prihláste sa na jedno z mojich školení TU!

Pomôžem vám v marketingu. Ako ho robiť efektívne sa dozviete TU! 

Napísali o mne:

Bohatyotec.sk – Ako napísať PR článok, ktorý bude mať 119 000 zobrazení?

Topky.sk – Dobrovoľníci dnes budú po celom Slovensku rozdávať objatia

Fičí.sme.sk – Dnes prebieha na Slovensku podujatie Hug Day, ako vzniklo?

Občasnečas.sk – J. Dodok: Pre mňa sa sen stáva cieľom vtedy, keď mu dáme termín

Aktuality.sk – Mladý Slovák má veľké plány

Startitup.sk – Rozhovor: Dá sa to aj bez školy, no chce to plán!

Muzom.sk – Ako si vybudovať návyk vstávať skoro ráno? 

SlovakSpectator.com – Third annual Hug Day sets new record

Startitup.sk – JARO DODOK: STARTUP BY MAL INVESTOVAŤ DO MARKETINGU

Upbook.sk – Vek je len formalita

Pluska.sk – Lístky pre študentov sú drahšie: V Banskej Bystrici sa cestuje po novom

Tvnoviny.sk – Nevídaný úkaz v uliciach miest

Bystrica.sme.sk – Rada študentov si za dva roky získala rešpekt vedenia mesta

Orava.sme.sk – Sny nie sú bláznovstvo, treba za nimi ísť

Telerano.markiza.sk – Malé projekty s veľkou perspektívou

Anomagazin.sk – Na neziskových podujatia získa každý

Europskydialog.eu – Mladí poďme voliť a fotiť

HNonline.sk – Vek je len formalita, tvrdí náš najmladší šéfredaktor

Tedxtalks.ted.com – Age is just a number

jaroslav dodok media


Poznáte ma z:

tedx-logo

jaroslav dodok trend online academy školenia

krok-konfera

be active

bloger roka 2015 jaroslav dodok ekonomika biznis spoločnosť

dodok-hug-day-official_2014

pohoda


Viac o autorovi tohto blogu: Kto som, čomu sa venujem a o čom píšem?

Homepage jaroslavdodok.com