DSC_0083Volám sa Jaroslav Dodok

Od 13-tich rokov pracujem v oblasti médií, marketingu a vzdelávania, ako CEO som viedol spravodajský portál Student24.sk.

Začínal som v digitálnej agentúre ONLINE TORO a neskôr som pôsobil aj ako marketingový riaditeľ GLOBAL 24.

V roku 2012 som bol zaradený v Hospodárskych novinách medzi TOP 20 osobností.

Pracoval som tiež ako školiteľ IUVENTA v Národnom projekte KomPrax a od roku 2015 zabezpečujem neformálne vzdelávania pre neziskový aj komerčný sektor. Uplynulý rok som vyškolil 1 091 účastníkov.

Aktuálne som koordinátorom rozvojového programu Show your talent, ktorý vyhlásila Nadácia Pontis za jeden z 15-tich najinovatívnejších vzdelávacích projektov na Slovensku a vediem firmu Mavio Media s.r.o. 

Aký je môj príbeh?

Túžby a sny so mnou výrazne pohli v 13-tich , keď som absolvoval svoj prvý dôležitý telefonát, či skôr pracovný pohovor a stal som sa redaktorom.

Mám rád výzvy. Aj preto som založil celoslovenský spravodajský portál

O dva roky neskôr som vycítil túžbu písať viac o vzdelávaní, nahliadnuť do problematiky školstva, objavovať silu študentských organizácií a hľadať inšpiratívnych ľudí. Prešlo pár týždňov a ja som sa odhodlal pripraviť koncept nového spravodajského portálu a poviem vám, nebolo to najľahšie.

Úspech sa však dostavil rýchlo – stal som sa CEO a šéfredaktorom portálu www.student24.sk. Postupne som zostavil 30 člennú redakciu z celého Slovenska.

TEDxBratislava: Myslite na to, že škola nie je jediný zdroj vzdelávania

Ako 16-ročný CEO som dostal pozvanie podeliť sa so svojim príbehom na medzinárodnej konferencii TEDxBratislava.

Moje nadšenie z vymýšľania nových vecí neopadlo ani potom, preto som sa  zapájal do rôznych mládežníckych iniciatív (ŠRSŠ SR, KomPrax, eRko).

Spolu s partiou šikovných študentov sme kreativite nechali dvere otvorené a tak vznikli podujatia ako Press Day, Roadshow či 8. ročníkov medzinárodného Dňa objatí – Hug Day.

V roku 2013 sme medzinárodnú konferenciu TEDx zorganizovali aj v Banskej Bystrici a pozvali Adama Szomlaia z Prezi.

Byť lídrom si vyžaduje veľkú dávku zodpovednosti, no predovšetým tím výnimočných ľudí.

Vidieť problémy a rozoberať ich v krčme na pive mi moc nevonia. O niečo ťažšie je  postaviť sa a pokúsiť sa o zmenu.

Preto som v roku 2012 založil neformálnu skupinu s názvom Rada študentov mesta Banská Bystrica, ktorá sa stala poradným orgánom primátora.

Získali sme viac ako 13 000€, zorganizovali cez 30 úspešných podujatí a vybojovali si kanceláriu na MsÚ. Je to pre mňa zatiaľ najväčšia a zároveň najťažšia skúsenosť vo vedení ľudí, pretože zodpovednosť sa nevzťahuje len na činy, ale aj na osobný rozvoj členov tímu. Teším sa, že Rada študentov funguje pod vedením tretieho predsedu aj dnes.

Podnikať sa dá aj na Slovensku

Svoju kreativitu a podnikavosť som sa snažil využiť v nasledujúcom období života. Hneď ako som dovŕšil 18 rokov som si založil živnosť a neskôr reklamnú agentúru Mavio Media, v ktorej som sa venoval marketingu, médiám aj vzdelávaniu.

Aj vďaka tomu som získal cennú skúsenosť prevádzkovaním 4 spravodajských portálov formou franchise: Bystrica24.sk, Zvolen24.sk, Žilina24.sk a Študent24.sk, ktoré mali spolu viac ako 800 000 zobrazení mesačne.

Postupne sa začalo moje portfólio v podnikaní formovať a tak sa dnes venujem vo firme Mavio Media strategickému marketingu a vzdelávaniu. Mal som tú česť pracovať pre skvelých klientov akými sú napr. Hotel Zerrenpach, The Žurnál, Živica, WocaBee, ZKSM či FKI.

Nezabudol som však ani na mladých ľudí. Každým dňom zisťujem, že školstvo na Slovensku sa mení ťažko a pomaly. Jedným krokom vpred a dvomi do zadu.

Aj preto som spolu spriateľmi vytvoril v roku jedinečný rozvojový program Show your talent, ktorý aktuálne beží na štyroch stredných školách. Vďaka nemu môžu mladí ľudia objaviť svoj talent, spoznať svoje silné a slabé stránky, získať mentora a zrealizovať svoj vlastný projekt.

Moji priatelia, rodina a kolegovia vedia, že milujem rozhovory na káve. Tak vznikli stretnutia  s Andrejom Kiskom, Viliamom Michalovičom, Jakubom Ptačinom, Štefanom Hríbom, Majom Kasanom či s Katarínou Molnárovou. Oni sú skvelým príkladom toho, ako sa dajú robiť úžasné veci s plným dúškom nadšenia.

Vďaka príležitosti stať sa školiteľom Iuventy som mal príležitosť spoznať nespočetné množstvo nových, zaujímavých a veľmi milých ľudí.

Aj keď to znie idealisticky, som presvedčený, že na Slovensku sú desiatky aktívnych a šikovných mladých ľudí, ktorí už dnes môžu meniť či tvoriť budúcnosť. O tom som ako školiteľ presvedčený. Zabúdajú však na jednu úžasnú vec – svoj nevyužitý potenciál. Brzdí ich vek, nedostatočné skúsenosti, či akademické požiadavky.

Preto moje heslo znie: ,,Vek je len formalita, ktorá brzdí ľudí v tom, čo chcú robiť a v čom sú dobrí,“.

Týmto vás vítam na mojej webstránke a prajem vám príjemné čítanie. Aspoň v nasledujúcich chvíľach myslite na to, že vek nie je to najdôležitejšie. Dajte mladým ľuďom šancu,  som si istý, že ukážu čo je v nich.  

magdalena bernatova  

,,Jaro patrí medzi ľudí, s ktorými budem vždy rada  spolupracovať,”

 – Magda Bernátová, školiteľka a facilitátorka MB  Consulting

peter celko 

,,Jaroslav Dodok je skvelý marketér. Nie nadarmo sa  hrdí novým pojmom gorila marketing – je v ňom  proste dobrý,”

 Peter Čelko,  marketingový manažér TrashOut, autor  e-booku  Rozbehnite podnikanie na maximum.

lucia ptacnikova 

,,Sama som sa zúčastnila jeho školení. Poháňať  ľudí  vpred a otvárať im dvere do sveta možností tak, ako  Jarko, nedokáže každý“

– Lucia Ptáčniková, predsedkyňa žiackej školskej rady na    Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučeneci

jaroslav dodok marketing školenie

Rád sa zoznámim aj s vami:

Objavte svoj potenciál a prihláste sa na jedno z mojich školení TU!

Pomôžem vám v marketingu. Ako ho robiť efektívne sa dozviete TU! 

jaro dodok

dodok jaroslavjaroslav dodok

Vzdelanie

Univerzita pre moderné Slovensko (Ivan Mikloš, Miroslav Beblavý, Juraj Karpiš…)

Profil študenta: diplom je osvedčením, že absolvent niektorého z ročníkov UPMS, pozná princípy trhovej ekonomiky, rozumného hospodárenia štátu, vzdelanostnej ekonomiky a potrebu inovácií a modernizácie našej krajiny. Zároveň rozumie ekonomickému fungovaniu sveta a aktuálnym celospoločensky diskutovaným témam.

Obchodná akadémia Tajovského 25, Banská Bystrica (individuálne štúdium)

Profil študenta: stredoškolsky odborne vzdelaný pracovník na vykonávanie ekonomických činností, spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií. Marketingové činnosti, finančné hospodárenie…

Dobrovoľnícka univerzita (Lucia Molnárová)

Akreditované štúdium Ministerstvom školstva SR zamerané na rozvoj piatich zručností v predmetoch: Objavovanie, Komunikácia, Kooperácia, Zodpovednosť, Práca so skupinou.

Školenia, workshopy, semináre:

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých ľudí (Tomáš Pešek)

Akreditované vzdelávanie v oblasti individuálneho a tímového koučingu, využívania kreatívnych techník a nástrojov či rozvoja koučovacích kompetencií.

MARKER CS- dlhodobé školenie pre pracovníkov s mládežou (Alena Tomanová, Monika Novosádová, Tomáš Pešek, Jolana Dočkalová)

Dlouhodobý akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky s mládeží či sociální pracovníky, kteří připravují pravidelné aktivity, projekty, či školení a chtějí zlepšit jejich kvalitu.

Školení se zaměřuje na logickú stavbu vzdělávací aktivity, její zacílení, hodnocení a proces učení; metody a techniky neformálního vzdělávání, skupinovú dynamika; facilitace či inovace a trendy,

Godzone school (Július Slovák, David Slavkovský, Lukáš Palaj)

Dvojročná animátorská škola akreditovaná Ministerstvom školstva pre mladých lídrov, ktorá sa zameriava na vedenie spoločenstva, chvál, prácu s mládežou, realizáciu spoločenského projektu, komunikáciu či tímovú prácu. 

Národný projekt KomPrax  (Iuventa – Silvia Cochová, Jarmila Lipková, Gabriela Selecká, Magda Bernátová)

Profil: Mladý vedúci je osobou , ktorá sa aktívne podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou. Jeho kompetencie sú: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť motivovať, schopnosť efektívne komunikovať, prezentačné zručnosti, projektové myslenie, finančná gramotnosť, podnikavosť a sebarozvoj,  neformálne vzdelávanie v práci s mládežou.

Aktuálne som už absolventom druhého KomPraxu – a to nadstavbového vzdelávania v rámci témy ,,Mládežnícka politika v samospráve” s čím súvisí aj oblasť strategického plánovania.

Školenie školiteľov (Iuventa – Tibor Škrabský, Darina Čierniková)

Metodika školení, projektová logika, projektové zámery, kompetenčné profily, Colbov cyklus…

Základný kurz (eRko – Juraj Králik)

Akreditované školenie zamerané vývinovú a vývojovú psychológiu, potreby detí v jednotlivých vekových obdobiach, príčiny strachu, riešenie agresie, komunikačné metódy a riešenie konfliktov. Dopĺňali ich praktické aktivity a riešenie modelových situácií.

DemoCrazy (Iuventa – Ondřej Lochman, Ľuboš Marcinek, Peter Kupec)

Medzinárodné trojfázové školenie zamerané na oblasť participácie v školskej, mládežníckej aj obecnej samosprávy. Rozvoj kompetencií v oblasti tímovej spolupráci, líderstva, prezentácie, komunikácie, verejného vystupovania, projektového manažmentu, akčného plánovania, školskej a mládežníckej legislatívy, regionálnej, národnej a európskej politiky mládeže a osobnostného rastu.

Local Connections for Future Interactions

Medzinárodné školenie zamerané na budovanie zahraničných partnerstiev v rámci programu Mládež v akcii.

Čo prezradí Google analytics (Online Toro – Katarína Molnárová)

Práca a orientácia v účte GA, sledovanie všetkých údajov (konverzie, landing pages, čas, prekliky…), práca s demografickými údajmi, segmentovanie podstránok, filtrovanie dát, UX a práca s kľúčovými slovami.


Viac o autorovi tohto blogu: Kto som, čomu sa venujem a o čom píšem?

Homepage jaroslavdodok.com

Leave a Comment.