Dočkajú sa ešte bystrickí študenti ISIC-ov v autobusoch?

Ak si dobre spomínam, bolo to 8. októbra, keď študentov ráno v autobuse prekvapili šoféri MHD, ktorí im oznámili, že na ISIC-i sa už nejazdí. Dnes ak ma kalendár neklame, je už 26 . novembra a nezmenilo sa nič, samozrejme okrem sľubov zo všetkých strán. A kto doplatil na zmätky s kartami v autobusoch? Opäť študenti…

Pozrime sa na to, ako problém vznikal

Jedného krásneho dňa ostal študent v autobuse prekvapený a na otázku: ,,Ale veď prečo si nemôžem nabiť svoj ISIC?“ dostal odpoveď: ,,Lebo“. Táto situácia samozrejme okamžite rozprúdila na internete veľmi búrlivú diskusiu, všade lietali obvinenia a zodpovedného by nenašiel ani Google.

Preto sme ako Rada študentov mesta Banská Bystrica okamžite kontaktovali SAD-ku, ktorá nám pohotovo povedala, že ona za vzniknutý problém nenesie žiadnu zodpovednosť, pretože keď im raz nefunguje softvér v čítačkách v autobusoch, tak im proste nefunguje. Podľa našich informácií sa do obehu dostal nový typ ISIC-ov, na ktoré ešte systém pripravený dostatočne nebol.

Tak sme kontaktovali dodávateľa softvéru, aby nám ozrejmil, prečo majú problémy so softvérom. Ten po veľmi namáhavom 12-minútovom prejave, z ktorého nemal nikto nič povedal, že musíme jednoducho čakať a na informácie sa pýtať dopravcu. Už tu sme mali tušáka, že pôjde o začarovaný kruh. A to sa aj potvrdilo!

Keď už sme boli blízko, opäť nič z toho
Obrátili sme sa s výzvou na mesto a primátora mesta Banská Bystrica, čo v konečnom dôsledku nijako nepomohlo, ale aspoň sme mesto informovali, že študenti sú nespokojní. Čo nás však prekvapilo, bola iniciatíva združenia CKM, ktoré vydáva karty ISIC a chcelo pomôcť pri riešení problému. Tak sme sa dohodli na prvý spoločný meeting so všetkými kompetentnými. Ak si myslíte, že SAD-ka s dodávateľom prišli, mýlite sa.

O štyri dni neskôr sme sa už na výzvu mesta konečne stretli so všetkými zainteresovanými stranami, aby sme začali pracovať na riešení problému. Na nacvičené vyjadrenia od SAD-ky a dodávateľa sme boli pripravení a tak sme rovno predstavili dve naše požiadavky:

1. Chceme dátum, kedy budú môcť študenti na svoje ISIC-i opäť jazdniť
a
2. Chceme refundáciu nákladov (3€), ktoré vznikli pri vybavovaní novej karty od dopravcu

Sadka podala pomocnú ruku a sľúbila, že o refundáciu bude žiadať nášho známeho dodávateľa. Keď to už asi tretí krát vyzeralo, že sa pohneme aspoň o krok, prišiel mi v piatok mail, že to až také jednoduché nebude. Naša firma, ktorá dodáva softvér samozrejme požiadavku kvituje, avšak musí sa dohodnúť opäť s dopravcom ako a čo…

Už 49 dní neplatí v autobusoch ISIC ako dopravná karta a za tento čas neboli  kompetentní schopní problém vyriešiť. Ak by sa podobný problém stal možno v Prahe, Berlíne, či v Londýne, som si istý že do jedného týždňa by bolo po probléme a všetci by boli spokojní…

Preto sa pýtam: Dočkajú sa ešte študenti nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, v Brezne, v Krupine či v Žiari nad Hronom  úspešného konca? Chceme len jedinú vec, aby ste ukázali, že vaše firmy ešte vedia, čo znamená slovo „zodpovednosť“….

Za všetko hovorí už len tento obrázok…